Info & reservations +47 70 25 70 65 / +47 90 14 89 97 / post@fjellro.no

Kjære gjest eller moglege investor,

Takk for at du har teke deg tid til å lese litt om bakhistoria vår på Fjellro Turisthotell. I skrivande stund, mai 2020, står vi ved eit tidsskille. Vi har over 35 års driftstid på Fjellro, men er no klar til å la nokon nye ta over ved roret. Både helse og alder tilseier at vi no må la nye krefter ta til og bedrifta vår, Fjellro Turisthotell, er lagt ut til sals. Om du er interessert, gå inn på her for å sjå detaljert salsoppgåve, eller kontakt meklar Arild Berentzen ved Aursnes & Partners: tlf. + 47 907 08 569.

Venleg helsing,

Eli Linge & Michael Boatwright